Ralph Boeije

Tekst en foto door Martijn Cruijff, in april 2019

Tussen 2012 en 2016 heb ik regelmatig samengewerkt met een groep consultants die gevestigd waren in Den Haag. Hun organisatie heette Alares en hoewel dit bedrijf niet meer bestaat heb ik aan deze samenwerking een aantal dierbare contacten overgehouden. Eén daarvan is Ralph, die in 2012 al snel met een aantal collega’s werd ingezet op ons project ‘Kennis Kapitalisatie’ bij de ING. Toen al werd Ralph gedreven door sociale innovatie en de vraag hoe werk leuker en productiever kan. Deze zoektocht heeft hem ertoe gebracht om samen met twee Alares collega’s het bedrijf ‘Part-up’ te starten.

Part-up biedt een online platform aan dat mensen en werk samenbrengt op een manier die ‘werk klein maakt en talent groot’. Grotere stukken werk wordt opgebroken in meer behapbare stukken waarvoor mensen zich op basis van hun vaardigheden kunnen aanbieden. “Wij geloven in organiseren op basis van talent in plaats van organiseren op basis van organisatiestructuur of functies. Zo worden we met zijn allen productiever en gelukkiger. We zien dat hier veel behoefte aan is bij organisaties, ook al noemt men deze trend op verschillende plaatsen anders. Bij de overheid heet het ‘opgave gericht werken’, in meer corporate omgevingen spreekt men van ‘talent gedreven organiseren’. Los van de naam gaat het erom dat we medewerkers meer ruimte bieden en de organisatie het overzicht laten houden. Het gaat uiteindelijk om socialer, leuker en effectiever werken.”

Naast zijn rol als CEO bij Part-up is Ralph altijd consultant gebleven. ‘Dat is me echt op het lijf geschreven’ zegt hij zelf en ik kan dat uit eigen ervaring alleen maar bevestigen. Hier zit iemand die vol enthousiasme kan praten over de signalen die hij oppikt uit de markt van zijn vakgebied en zijn adviezen aan organisaties op het gebied van zelforganisatie, besluitvormingsprocessen, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en alles dat raakt aan het organiseren van werk in grotere organisaties. Daarbij speelt de organisatiecultuur natuurlijk ook een grote rol, want je hebt het over een ingrijpend veranderproces als je werk op deze manier gaat inrichten.

Op sommige plekken verloopt deze transitie makkelijker dan op andere. Ralph noemt een voorbeeld waarbij de belangen binnen een organisatie groot zijn en meerdere initiatieven met elkaar moeten concurreren om de beschikbare middelen. Dat zie je dan natuurlijk terug in de opdeling van het werk en de prioritering daarvan. “In zo’n geval proberen we ervoor te zorgen dat de stakeholders zich echt eigenaar gaan voelen van de gevolgen van hun keuzes en presenteren we verschillende scenario’s zodat er betere beslissingen genomen kunnen worden”.

Wanneer ik Ralph vraag hoe het komt dat hij hier zo gepassioneerd over is zegt hij: “Ik heb op zoveel plekken gezien dat mensen gewoon maar hun werk doen omdat ze hun werk doen en dan vervolgens thuis chagrijnig zijn omdat ze niet meer met plezier naar hun werk gaan. Daar zit zoveel verspilling in. We accepteren dat we talent en competenties weggooien door de manier waarop we werk organiseren. Ik geloof dat de kwaliteit van leven toeneemt als we het anders doen zodat we allemaal met plezier naar ons werk kunnen gaan. Ik wil er alles aan gedaan hebben om daaraan bij te dragen.”

In deze uitspraak herken ik Ralph. Zakelijk, integer en betrokken. Als je advies wilt hebben over hoe je werk beter kunt organiseren in jouw bedrijf; ik kan Ralph van harte aanbevelen!